vELKOMMEN TIL BOLIGTAKST OG BOLIGTEST


Å ha riktig takst på eiendommen er svært viktig dersom du skal selge, kjøpe eller låne penger på
eiendommen. Verdiene av boligeiendommer varierer sterkt med beliggenheten selv innenfor et snevert område.

Takstøkonomens stadige markedsanalyse og kjennskap til markedet gjør ham til et førstevalg for vurdering av riktig markedspris.

Den tekniske verdi av en eiendom er indikatoren på hvilken standard eiendommen har.

Gjennom den tekniske verdi, korrekte arealmålinger og allsidige standardvurderinger, bedømmes eiendommens totale tekniske standard

Markedsverdi fastsettes på basis av markedsanalyser og inngående kjennskap til lokalmarkedet.


Boligtakst
Næringstakst
Leilighetstakst
Boligsalgsrapport


Ta kontakt for en hyggelig prat.