produkterBoligtakst/Verditakst:
Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens visuell befaring på innvendige og utvendige flater samt oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Takst av Næringseiendommer:
Næringseiendommer takseres av flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten.
Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Takstøkonomen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Til toppen

Boligsalgsrapport:
Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. 
Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Til toppen

Verdivurdering:
Vurdering av markedsverdi er ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Eiendommen blir visuelt kontrollert og oppmålt.

Reklamasjonsrapport:
Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.
Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

Byggelånsoppfølging:
Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Seksjonering:
Seksjonering er en enkel måte å dele opp en eiendom i slik at de enkelte seksjonene blir å likne på 'vanlige' eiendommer. Deling av eiendom er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 93.

Til toppen