takst


Bli trygg på de nye arealbegrepenes

 

De nye reglene er et resultat av en ny standard for arealmåling, NS3940. Målereglene er tatt inn i nye retningslinjer for markedsføring av boliger som er fastsatt av forbrukermyndighetene.

Reglene trådte i kraft fra årsskiftet. I de nye reglene er det innført to nye begreper som har betydning ved markedsføring av boliger. De nye reglene skiller mellom primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom). P-rommene er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. S-rom er uinnredede rom som kott og boder. Reglene skal være fullt og helt innført innen 1. juli.

I plantegningen nedenfor anslås Bruksarealet til 96 kvm2. Når arealet for bod på 4 kvm2 (merket i grønt) trekkes fra, blir arealet for de primære rommene (merket i gult) P-ROM = 92 kvm2.

Bruksareal (BRA ) og P-ROM skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser
Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.
 
Sammenligne kvadratmeterpris
Det er P-rommene som er det viktigste grunnlaget når du vil sammenligne kvadratmeterprisen på to boliger som er til salgs. Det erstatter i prinsippet uttrykket boligareal.
 
Slik leser du arealbegrepene i takstrapporten
Takstrapporten inneholder arealbegrepene Bruttoareal BTA og Bruksareal BRA. Bruksarealet er delt i P-ROM og S-ROM og det totale areal for disse. Bruttoarealet BTA er et utvendig mål som også omfatter arealet av ytterveggene. BTA oppgis ikke i salgsoppgaver og internettannonser. Derimot skal bruksarealet BRA for hver etasje oppgis samt spesifisert samlet areal for primærrommene og en oversikt over disse. (vist i gult i skjemaet nedenfor).Arealene som står oppført i taksten gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller må takstmannen bruke skjønn. Dette betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. Ved tvil om rom egner seg for varig opphold p.g.a. for eksempel ombygging eller skade – skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i takstrapporten.
 
Romfordeling
Taksten inneholder en tabell som viser en spesifisering av P-rommene og S-rommene for hver etasje. I markedsføringen av boligen skal P-rommene spesifiseres.Mål og definisjoner

Arealer som skal oppgis ved annonsering er BRA og P-ROM.
Forbrukermyndighetene vil at når areal skal oppgis ved annonsering, skal boenhetens totale bruksareal (BRA) og samlet areal for primære rom (P-ROM) innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, fremkomme. Det skal i tillegg være en listing av de aktuelle P-Rommene.

Bruksareal BRA
Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom

P-ROM
P-ROM er bruksareal av primærdelen.P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

S-ROM
Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som S-ROM; matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Bruttoarealer (BTA)
Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.


til toppen